BẢNG GIÁ XE THÁNG 6

 

  1. VinFast Fadil

BẢNG GIÁ XE

𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝗙𝗮𝗱𝗶𝗹 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 (𝗧𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻): 𝟯𝟴𝟮,𝟱𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝗙𝗮𝗱𝗶𝗹 𝗣𝗹𝘂𝘀 (𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼): 𝟰𝟭𝟯,𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝗙𝗮𝗱𝗶𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺 (𝗖𝗮𝗼 𝗰𝗮̂́𝗽): 𝟰𝟰𝟵,𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

———————————————————————————————

Khuyến mãi kèm theo xe VinFast Fadil :

– Giảm 10% khi khách hàng mua tiền mặt
– Quà tặng phụ kiện kèm theo
– Thu cũ đổi mới hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.
– Trả góp 2 năm không lãi suất, từ năm thứ 3 không vượt quá 10,5%/năm. Góp từ 3 triệu đồng/tháng.
– Giữ xe miến phí tại Vinhomes, Vincom, VinPearl.
– Cứu hộ 24/7.
– Áp dụng Voucher Vinhomes

🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘

2. VinFast Lux A2.0

BẢNG GIÁ XE

 

 

 

 

 

 

 

 

𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝗟𝘂𝘅𝗔𝟮.𝟬 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 (𝗧𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻): 𝟴𝟴𝟭,𝟲𝟵𝟱,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝗟𝘂𝘅𝗔𝟮.𝟬 𝗣𝗹𝘂𝘀 (𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼): 𝟵𝟰𝟴,𝟱𝟳𝟱,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝗟𝘂𝘅𝗔𝟮.𝟬 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺 (𝗖𝗮𝗼 𝗰𝗮̂́𝗽):𝟭,𝟬𝟳𝟰,𝟰𝟱𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

———————————————————————————————

Khuyến mãi kèm theo xe VinFast Lux A2.0:

– Giảm 10% khi khách hàng mua tiền mặt
– Vạn quà tri ân – tình yêu lan tỏa giảm lên tới 50 triệu đồng
– Quà tặng phụ kiện kèm theo.
– Thu cũ đổi mới hỗ trợ thêm 30 triệu đồng.
– Ưu đãi 100% thuế trước bạ.
– Trả góp 2 năm không lãi suất, từ năm thứ 3 không vượt quá 10,5%/năm.
– Giữ xe miến phí tại Vinhomes, Vincom, VinPearl.
– Cứu hộ 24/7.
– Áp dụng Voucher Vinhomes .

🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘

3. VinFast Lux SA2.0

BẢNG GIÁ XE

𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝗟𝘂𝘅S𝗔𝟮.𝟬 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 (𝗧𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻): 𝟭,𝟮𝟮𝟲,𝟭𝟲𝟱,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝗟𝘂𝘅S𝗔𝟮.𝟬 𝗣𝗹𝘂𝘀 (𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼): 𝟭,𝟮𝟵𝟴,𝟴𝟰𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝗟𝘂𝘅S𝗔𝟮.𝟬 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺 (𝗖𝗮𝗼 𝗰𝗮̂́𝗽): 𝟭,𝟰𝟱𝟭,𝟲𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

———————————————————————————————

Khuyến mãi kèm theo xe VinFast Lux SA2.0:

– Giảm 10% khi khách hàng mua tiền mặt
– Vạn quà tri ân – tình yêu lan tỏa
– Quà tặng phụ kiện kèm theo.
– Thu cũ đổi mới hỗ trợ thêm 50 triệu đồng.
– Ưu đãi 100% thuế trước bạ.
– Trả góp 2 năm không lãi suất, từ năm thứ 3 không vượt quá 10,5%/năm.
– Giữ xe miến phí tại Vinhomes, Vincom, VinPearl.
– Cứu hộ 24/7.
– Áp dụng Voucher Vinhomes.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ HOTLINE: 0913 75 75 79